Verksamhet

In English

Simulering

Vi bygger modeller baserade på fysikaliska ekvationer och data för de komponenter som skall ingå i simuleringen.

  • Våra kunder finns inom processindustri, tex kraftverk, livs- medelssektorn och massa- och pappersindustri.
  • Vi använder modelleringsspråket Modelica tillsammans med verktyget  Dymola och
  • SimSuite Power (TM of GSE Systems Inc) för tillämpningar inom kärnkraftverk.