Verksamhet

In English

Personal

Simulering av realtidsprocesser. Projektledning

 Projektledare för framtagning av simulatormodeller för ny matarvattenregulator till Ringhals 1 simulatorn.

 Projektledare för integration av nytt protokoll för kom- munikation med styr- och reglerutrustning till bränsle- inmatning vid Jönköpings Energiverk.

Processmodeller till Barsebäck 1 simulatorn i samband med införande av ny turbinregulator

Carl Cöster Telefon 046-286 55 30
e-mail cc@optipro.se

Förstudier, utredningar och specifikationer. Simulering och projektledning

Utvecklat och tagit i drift styr- och övervakningssystem inom massa- och pappersindustrin.

Utveckling av koncept för styrning och övervakning av värme- och kraftanläggningar samt driftcentraler bla. PFBC anläggningen i Värtahamnen, Stockholm.

Utveckling av dynamiska modeller till utbildningssimulatorer för kärnkraftverk.

Ivar Gustavsson Telefon 046-286 55 31
e-mail ig@optipro.se