Verksamhet
Här finns vi
Personal
Miljö policy
Simulering
English presentation

In English

Verksamhet

Optipro är ett konsultföretag som erbjuder kompetens inom området kontrollutrustningar och simulering av processer. Vi inriktar oss främst till företag inom energisektorn.

Inom området kontrollutrustningar innefattar tjänsterna projektering och upphandling av styr- och regler- utrustningar. Vi kan också bistå med projektledning vid införande av ny utrustning eller vid moderniseringar.

Inom området simulering arbetar vi med framtagning av fysikaliska modeller från underlag bestående av ritningar, beskrivningar, verks- data och kretsscheman.

Optipro är ett Lundaföretag med kontor i Forskningsbyn Ideon. Adress och telefonnummer för att kontakta oss finner du nedan.

Carl Cöster
telefon 046-286 55 30
e-mail cc@optipro.se

Ivar Gustavsson
telefon 046-286 55 31
e-mail ig@optipro.se

Optipro AB, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund
Besöksadress: Scheleevägen 17 Lund
telefax 046-286 55 39